Legekontoret

Flytting av kontor

Halmstad legekontor flytter inn i nye lokaler 30. august. Ny adresse er Stasjonsveien 3B, 1580 Rygge. Vi åpner mandag 2. september 2024 kl 08:30.